Informatie voor professionals

Jonge mantelzorgers (JMZers) zijn kinderen die zich regelmatig zorgen maken om en/of vaak extra belast zijn met dagelijkse zorgtaken voor één van de (groot)ouders, een broer of zus met een chronische ziekte, verstandelijke of lichamelijke beperking, verslaving of psychische problemen. Uit onderzoek blijkt dat 1 op de 10 kinderen tussen de 4 en 18 jaar opgroeit in een gezin met gezondheidsproblematiek. Het blijkt dat deze kinderen zowel nu als in de toekomst het risico lopen op een verstoorde pubertijd, vervroegde schooluitval, lichamelijke en/of psychische problemen. Tijdige (h)erkenning en ondersteuning is van groot belang om bovenstaande problematiek te voorkomen.

Ons hulpaanbod bestaat uit:

  • het organiseren van activiteiten voor jonge mantelzorgers (met als doel ontspanning, ontmoeting en uitwisseling)
  • individuele ondersteuning
  • praktische ondersteuning, o.a. het inzetten van vrijwilligers in de zorgsituatie, zodat mantelzorgers even ontlast worden en ‘bij kunnen tanken’
  • gerichte doorverwijzing naar gespecialiseerde vormen van hulp

Als u vragen heeft of een jonge mantelzorger wilt aanmelden, kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen.

Download hier de folder voor ouders en professionals.

Hoe herken je een jonge mantelzorger? Klik hier!
Wat zijn risico’s voor jonge mantelzorgers? Klik hier!