Nieuws

Hoe kun je zorg dragen voor onderlinge relaties?

Gespreksmiddag ‘In verbinding met je netwerk’ bij Steunpunt Mantelzorg 23 november 2018

Nienke Schraa-Pluim zal vanuit Steunpunt Mantelzorg een gespreksmiddag verzorgen voor mantelzorgers rondom het thema ‘In verbinding met je netwerk’. In een situatie waarin actief zorg gedragen wordt voor een ander, lopen spanningen en emoties regelmatig hoog op. Ideeën en meningen over wat het beste is voor vader, moeder, zus of kind lopen bijvoorbeeld uiteen, wat voor moeilijkheden zorgt in de onderlinge relaties. Hoe ga je hier op een helpende manier mee om? Wat kun je doen om de verbinding te houden met anderen? Deze middag gaan we hierover in gesprek. Er is ruimte om eigen vragen in te brengen en er zullen adviezen gegeven worden. Van harte welkom!

Datum en tijd: 23 november van 14:00 tot 15:30 uur.
Locatie: Steunpunt Mantelzorg, Elburgerweg 15, Nunspeet
Opgave is gewenst, telefonisch (0341-257242) of per mail: mantelzorg@hetvenster-nunspeet.nl.