Ondersteuning

Doel

Het Steunpunt Mantelzorg Nunspeet geeft informatie, advies, ondersteuning en begeleiding aan mantelzorgers en informeert de samenleving over het belang van goede mantelzorgondersteuning. Iedereen die bezig is met zorg voor een relatie en dit doet buiten de zorgverlening om op basis van een persoonlijke relatie met zijn zorgbehoevende naaste, is een mantelzorger. De hulp die het steunpunt geeft, kan bestaan uit praktische ondersteuning en wegwijs maken te midden van regelingen/ formulieren, etc. maar ook uit psychosociale ondersteuning van de mantelzorger. Vanuit het steunpunt wordt individuele of groepsgewijze ondersteuning aangeboden. Daarnaast worden er bijeenkomsten georganiseerd waarin een thema behandeld wordt en koffie-inloop-middagen waarin ruimte is voor uitwisseling van gevoelens en ervaringen. Ook (h)erkenning speelt hierbij een grote rol. Klik hier om de folder van Steunpunt Mantelzorg te lezen.

(Over)belaste mantelzorger

Mantelzorgers zijn in allerlei situaties te vinden. Mantelzorg is ook van alle leeftijden. In sommige situaties waarin de zorg veel is en soms ook steeds zwaarder wordt, kan het gebeuren dat mantelzorgers het overzicht in hun zorgsituatie wat kwijt (dreigen te) raken door de zorg. Het Steunpunt biedt hulp door met de mantelzorger de situatie in kaart te brengen. Dit wordt gedaan door middel van het invullen van het zgn. ‘Zorgkompas’, een formulier aan de hand waarvan de mantelzorgsituatie wordt doorgenomen. Vanuit het Zorgkompas wordt in veel gevallen helder waar de mantelzorger belasting ervaart. Is dat te weinig ontspanning of juist het niet kunnen overdragen en delen van zorgtaken? Wanneer de knelpunten zijn geïnventariseerd, wordt er een actie- en werkplan gemaakt om de knelpunten waar mogelijk concreet aan te pakken.

Test uw zorgsituatie

Stress heeft te maken met de hoeveelheid spanning of druk die we ervaren. Wanneer de eisen die aan u gesteld worden overeenkomen met wat u aankunt, wordt gesproken over gezonde spanning. De draaglast (de belasting) en de draagkracht (de belastbaarheid) zijn met elkaar in evenwicht.
Problemen ontstaan wanneer de draaglast groter wordt dan de draagkracht. Wanneer u het druk heeft en vaak bezig bent om aan taken en verlangens van uzelf en uw omgeving te voldoen, loopt u het risico overbelast te raken.

Hoe ervaart u uw zorgsituatie? Met behulp van deze uitspraken krijgt u inzicht in uw zorgsituatie.
Klik hier voor de test.

Aanmelden

Mocht u meer informatie willen over deze vorm van hulp of als u graag zelf een gesprek wilt hierover, bel het Steunpunt, (0341) 25 72 42 of vul het contactformulier in.