Skip navigation MENU

Begeleiding bij verlies en rouw

Na het verliezen van een dierbare is het leven niet meer zoals het was. Je wordt geconfronteerd met allerlei gevoelens, nieuwe situaties. Dat betekent een gevoel van rouw. Je voelt de pijn en het gemis van iets wat van grote betekenis was in het leven. Binnen Het Venster willen we daar aandacht voor hebben. Je kunt bij Het Venster terecht, zowel tijdens de ziekte van een dierbare als ook na het overlijden van de dierbare.

Het Venster kan rouwbegeleiding bieden in de vorm van

  • informatie over rouw
  • individuele gesprekken
  • lotgenotenbijeenkomsten
  • gespreksgroepen en themabijeenkomsten

Heb je een vraag of wil je meer informatie? Neem dan contact met ons op.

Lotgenotengroep rouw

Ik ervaar dat ik niet alleen sta in mijn verdriet. Het verdriet en de pijn zijn bij iedereen zo herkenbaar. De groep heeft ervoor gezorgd dat er leuke nieuwe contacten zijn ontstaan. In de groep en tijdens de bijeenkomsten ervaarde ik meeleven en een luisterend oor. En wat er belangrijk is: iedereen kreeg de kans om zijn of haar verhaal te doen. Ik beveel de groep aan bij andere lotgenoten!

Dit is wat een deelnemer van de Lotgenotengroep heeft gezegd.

Heb je behoefte aan contact met lotgenoten die hetzelfde hebben meegemaakt? Heb je behoefte aan mensen die begrijpen wat je meemaakt en ervaart in de rouw? Neem contact op voor de data van een nieuwe lotgenotengroep. In 6 bijeenkomsten gaan we met elkaar in gesprek over thema’s rondom rouw. Er is veel ruimte om ervaringen met elkaar te delen en elkaar steun te geven. De groep wordt begeleid door Eveliene Smit (verpleegkundige bij Hospice de Regenboog) en Gerdine van Engelen (gespecialiseerd in verlies en rouw bij Het Venster).

Lotgenotenbijeenkomst voor mensen die kanker hebben (gehad)

Elke eerste dinsdagmiddag van de maand is er een lotgenotenbijeenkomst voor mensen die kanker hebben (gehad). De bijeenkomsten worden wisselend ingevuld. Dit kan een koffie ontmoeting zijn. Of er is een thema wat besproken wordt. De ene keer gaan we met elkaar aan de slag en een andere keer komt er een deskundige die informatie geeft. De bezoekers hebben alle tijd en ruimte voor het krijgen van informatie, stellen van vragen en uitwisselen van ervaringen. De mix van bezig zijn, luisteren en praten is een mooie opzet voor het doel van de bijeenkomsten. We merken dat de bijeenkomsten in de behoeften voorzien. Mensen die hetzelfde meegemaakt hebben, voelen aan wat je ervaart. Het geeft herkenning en steun. Heb jij ook de behoefte aan contact met lotgenoten? Is de stap zetten lastig? Neem gerust vrijblijvend contact op.

Copyright 2023 Het Venster Nunspeet

Privacy & cookiesNaar boven