Dankzij een gift van Provincie Gelderland komt de bouw dichtbij!

Persbericht

Stichting Het Venster bereidt uitbreiding van haar gemeenschapsvoorziening voor.
Dankzij een gift van Provincie Gelderland komt de bouw dichtbij.

Dat Het Venster wil uitbreiden, is intussen wel algemeen bekend. De noodzaak daartoe wordt steeds meer gevoeld. Het aantal (oude) ouderen groeit en het thuis wonen geeft soms problemen, die zich minder goed laten oplossen dan voorheen. Het aantal jongeren dat ‘een eigen plekje’ zoekt groeit. Ook statushouders en vluchtelingen zoeken een plek voor ontmoeting, en vinden die bij Het Venster.

Bestuur en directie van Het Venster zijn dankbaar voor mogelijkheden. Het diensten-aanbod op de vraag vanuit de samenleving en de geboden hulp voor de grondaankoop en de aanstaande bouw.
In de afgelopen twee jaren werd met kleine en grote giften een beweging zichtbaar om de bouw mogelijk te maken. Burgers, bedrijven, fondsen en kerken brachten samen zo’n € 470.000 op… en daar doet Provincie Gelderland nu € 350.000 bij.

De laatste hand wordt gelegd aan de bouwtekeningen. Enkele bezuinigingen worden nog doorgevoerd. En dan hoopt de aannemer in de zomer van 2023 te starten met de bouw. Zes dagen per week kunnen burgers gebruik maken van de gemeenschapsvoorziening. Voor de bouw en de inrichting is nog ca. € 200.000 nodig.

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world