Uitbreiding Het Venster

Het Venster heeft ruimte nodig om de ambities te kunnen realiseren.

In de afgelopen jaren:

  • moest extra ruimte worden gehuurd
  • moest een limiet worden gesteld aan het aantal maaltijdbezoekers
  • kon geen medewerking worden gegeven aan Dagopvang
  • kon een sociale werkplaats niet worden gerealiseerd
  • kon te weinig worden gedaan voor en met jongeren.

We willen naast Het Venster een uitbreiding realiseren in de vorm van een multifunctionele schuur. En waar begin je dan? Als je geen grond hebt, kun je geen bestemming laten wijzigen. Als je geen geld hebt, kun je niet bouwen. Als de bestemming is gewijzigd, ben je snel 1,5 jaar verder en het is jammer als er dan nog geld voor de bouw moet worden gezocht.

Graag willen we een aantal zaken tegelijk aanpakken. We hopen dat u daar begrip voor hebt.
We zoeken geldgevers en willen terug betalen als het plan eventueel niet door kan gaan. Klik hier voor een digitaal in te vullen document waarin u een bijdrage kunt toezeggen aan De Schuur. Dit formulier kan, uitgeprint, ingeleverd worden bij de receptie van Het Venster of gemaild worden naar je.hoving@hetvenster-nunspeet.nl.

Nieuws

17-05-2021 Nieuwe tellerstand en 3D tekening
Voor de gewenste uitbreiding wordt veel werk verzet. Een bouwcommissie en een sponsorcommissie zijn actief. De architect heeft een technische beschrijving klaar en de medewerkers van Het Venster hebben zich gebogen over wensen m.b.t. ruimten voor jong en oud(er). Financiële toezeggingen worden gedaan en eerste giften zijn overgemaakt. We gaan in vertrouwen door met alle voorbereidingen. Helpt u mee? Alle giften zijn welkom! Ook een bijdrage leveren? Zie in bovenstaande tekst een link naar een digitaal in te vullen document.

04-01-2021 Tellerstand
De teller staat nu op € 170.000! Ook een bijdrage leveren? Zie in bovenstaande tekst een link naar een digitaal in te vullen document.

21-12-2020 Overdracht grond
Maandag 21 december is de overdracht van de grond getekend door gemeente Nunspeet en Het Venster.

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world