Uitbreiding Het Venster

Het Venster heeft ruimte nodig om de ambities te kunnen realiseren.

In de afgelopen jaren:

  • moest extra ruimte worden gehuurd
  • moest een limiet worden gesteld aan het aantal maaltijdbezoekers
  • kon geen medewerking worden gegeven aan Dagopvang
  • kon een sociale werkplaats niet worden gerealiseerd
  • kon te weinig worden gedaan voor en met jongeren.

We willen naast Het Venster een uitbreiding realiseren in de vorm van een multifunctionele aanbouw. Lees hieronder de actuele stand van zaken.

Nieuws

23-09-2021 Draag je steentje bij!
Tijd voor een nieuwe tussenstand. In de afgelopen tijd is rustig verder gegaan met fondsenwerving bij bedrijven en onder burgers. Tijdens de afgelopen Venstermarkt kon symbolisch een bedrag geschonken worden door een steen of meerdere stenen te kopen. Die mogelijkheid is er nog steeds! Draag uw steentje bij aan welzijn voor iedereen. Vul hier de bon in en mail deze naar info@hetvenster-nunspeet.nl.

12-08-2021 Nieuwe tellerstand
Het Venster wil graag haar dienstencentrum uitbreiden. Dat is nu belangrijk, maar ook vóór de corona-tijd hadden we al ruimte tekort. Het aantal zelfstandig thuiswonende  (oude) ouderen groeit in de komende jaren nog behoorlijk. Het preventieve welzijnswerk wordt voor hen belangrijker omdat een plaats in een verzorgingshuis niet meer voor de hand ligt.
Met de uitbreiding willen we efficiënt zaken en taken en generaties bij elkaar brengen. In het geheel komt er na de uitbreiding ruimte voor dagverzorging voor ouderen, een burger-werkplaats, ruimte voor meer actieve clubs en een eigen plek voor jeugd en jongeren.
Er is veel geld nodig! Bouwkosten stijgen op dit moment behoorlijk. Daarom zoeken we veel burgers en bedrijven die een steentje bij willen dragen. Helpt u mee?

17-05-2021 Nieuwe tellerstand en 3D tekening
Voor de gewenste uitbreiding wordt veel werk verzet. Een bouwcommissie en een sponsorcommissie zijn actief. De architect heeft een technische beschrijving klaar en de medewerkers van Het Venster hebben zich gebogen over wensen m.b.t. ruimten voor jong en oud(er). Financiële toezeggingen worden gedaan en eerste giften zijn overgemaakt. We gaan in vertrouwen door met alle voorbereidingen. Helpt u mee? Alle giften zijn welkom! Ook een bijdrage leveren? Zie in bovenstaande tekst een link naar een digitaal in te vullen document.

04-01-2021 Tellerstand
De teller staat nu op € 170.000! Ook een bijdrage leveren? Zie in bovenstaande tekst een link naar een digitaal in te vullen document.

21-12-2020 Overdracht grond
Maandag 21 december is de overdracht van de grond getekend door gemeente Nunspeet en Het Venster.

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world