Skip navigation MENU

Uitbreiding Het Venster

Het Venster heeft ruimte nodig om de ambities te kunnen realiseren.

In de afgelopen jaren:

  • moest extra ruimte worden gehuurd
  • moest een limiet worden gesteld aan het aantal maaltijdbezoekers
  • kon geen medewerking worden gegeven aan Dagopvang
  • kon een sociale werkplaats niet worden gerealiseerd
  • kon te weinig worden gedaan voor en met jongeren.

We willen naast Het Venster een uitbreiding realiseren in de vorm van een multifunctionele aanbouw. Lees hieronder de actuele stand van zaken.

Nieuws

16-03-2023 Goed nieuws!
Dankzij een gift van Provincie Gelderland komt de bouw snel dichterbij! Volg deze site voor de laatste ontwikkelingen.

01-12-2022 Stand van zaken
De uitbreiding van Het Venster laat nog op zich wachten. We willen er niet aan wennen. Grondstoffen zijn schaars, (onder)aannemers hebben te weinig personeel en de kosten zijn veel te hoog. Hoewel het Vensterwerk ‘gewoon’ doorgaat en er steeds weer nieuwe uitdagingen zijn, wordt de nood wel echt hoog. We zijn gestart met dagactiviteiten voor burgers met geheugenproblematiek. De contacten met jeugd en jongeren bevestigen het beeld dat er meer speelt dan we wilden geloven. We moeten door!
lnmiddels is er al best veel geschonken en toegezegd. Heel hartelijk dank aan alle burgers, bedrijven, kerken en fondsen, voor uw gulle bijdragen.
Kunt u nog (meer) helpen? Heeft u nog een goed idee? Doe met ons mee en lever een bijdrage aan het welzijn van jong en oud. Er is voor de bouw veel geld nodig! Daarom zoeken we burgers en bedrijven die een gift willen geven!
Geeft u mee?

23-09-2021 Draag je steentje bij!
Tijd voor een nieuwe tussenstand. In de afgelopen tijd is rustig verder gegaan met fondsenwerving bij bedrijven en onder burgers. Tijdens de afgelopen Venstermarkt kon symbolisch een bedrag geschonken worden door een steen of meerdere stenen te kopen. Die mogelijkheid is er nog steeds! Draag uw steentje bij aan welzijn voor iedereen. Vul hier de bon in en mail deze naar info@hetvenster-nunspeet.nl.

12-08-2021 Nieuwe tellerstand
Het Venster wil graag haar dienstencentrum uitbreiden. Dat is nu belangrijk, maar ook vóór de corona-tijd hadden we al ruimte tekort. Het aantal zelfstandig thuiswonende  (oude) ouderen groeit in de komende jaren nog behoorlijk. Het preventieve welzijnswerk wordt voor hen belangrijker omdat een plaats in een verzorgingshuis niet meer voor de hand ligt.
Met de uitbreiding willen we efficiënt zaken en taken en generaties bij elkaar brengen. In het geheel komt er na de uitbreiding ruimte voor dagverzorging voor ouderen, een burger-werkplaats, ruimte voor meer actieve clubs en een eigen plek voor jeugd en jongeren.
Er is veel geld nodig! Bouwkosten stijgen op dit moment behoorlijk. Daarom zoeken we veel burgers en bedrijven die een steentje bij willen dragen. Helpt u mee?

17-05-2021 Nieuwe tellerstand en 3D tekening
Voor de gewenste uitbreiding wordt veel werk verzet. Een bouwcommissie en een sponsorcommissie zijn actief. De architect heeft een technische beschrijving klaar en de medewerkers van Het Venster hebben zich gebogen over wensen m.b.t. ruimten voor jong en oud(er). Financiële toezeggingen worden gedaan en eerste giften zijn overgemaakt. We gaan in vertrouwen door met alle voorbereidingen. Helpt u mee? Alle giften zijn welkom! Ook een bijdrage leveren? Zie in bovenstaande tekst een link naar een digitaal in te vullen document.

04-01-2021 Tellerstand
De teller staat nu op € 170.000! Ook een bijdrage leveren? Zie in bovenstaande tekst een link naar een digitaal in te vullen document.

21-12-2020 Overdracht grond
Maandag 21 december is de overdracht van de grond getekend door gemeente Nunspeet en Het Venster.

Copyright 2023 Het Venster Nunspeet

Privacy & cookiesNaar boven