Skip navigation MENU

Het Venster als ANBI

Het Venster is door de overheid aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een ANBI kan gebruik maken van bepaalde belastingvoordelen bij een erfenis, schenkingen, giften en de energiebelasting. De overheid ziet er op toe dat een ANBI transparant verantwoording aflegt aan de overheid en aan de samenleving. Zo weet een burger waar een gift concreet aan wordt besteed.
Vanaf 2014 dient een ANBI een aantal gegevens te publiceren op het internet. Het Venster publiceert deze gegevens op de eigen website. Indien u vragen heeft, bent u van harte welkom om deze te stellen, middels het contactformulier, de email, de telefoon of tijdens een bezoek aan Het Venster.

Algemene gegevens

Het Venster staat statutair bekend als Stichting voor Protestants Christelijk Welzijnswerk ‘Het Venster’. Als werknaam wordt gehanteerd ‘Het Venster’. De overige gegevens vindt u op de algemene pagina’s van deze website.

Doelstelling

Het Venster bevordert het welzijn van burgers in de gemeente Nunspeet. Met ruim 400 vrijwillige en 11 betaalde medewerkers wordt gewerkt aan het zelfstandig en verantwoord thuis blijven wonen. Door het Steunpunt Mantelzorg worden mantelzorgers ondersteund en begeleid.

Beleidsplan

Het Venster heeft een nieuw beleidsplan voor de jaren 2023-2026. Klik hier om een samenvatting te lezen.

Verantwoording Welzijnsplan en Jaarverslag 2022

Benieuwd naar de cijfers en het verhaal van Het Venster van 2022? Bekijk dan ons jaarverslag en ons financiële verslag.

Beloningsbeleid

De betaalde medewerkers van Het Venster ontvangen een salaris volgens de CAO-SOCIAAL WERK (welzijn en maatschappelijke dienstverlening). Vrijwillige medewerkers ontvangen een onkostenvergoeding volgens een vastgesteld protocol.
Bestuursleden ontvangen voor hun diensten geen vergoeding.

Standaardformulier publicatieplicht ANBI Algemeen

Copyright 2023 Het Venster Nunspeet

Privacy & cookiesNaar boven