Skip navigation MENU

Geschiedenis

Stichting Het Venster werd in 1979 opgericht op initiatief van enkele lokale kerken. In 1999 opende de stichting haar eigen dienstencentrum, aan de Elburgerweg 15 in Nunspeet. Hier wordt sindsdien het welzijnswerk van Het Venster gecoördineerd. In het dienstencentrum worden allerlei activiteiten georganiseerd en maaltijden verzorgd. Ook biedt het centrum plaats aan diverse groepen en externe organisaties (waaronder Present, Gastouderbureau Het Mosterdzaadje, NPV en PCOB). Het Venster heeft ruim 400 vrijwilligers en 12 betaalde krachten (o.a. maatschappelijk werkers en activiteitenbegeleiders).
Het Venster biedt vooral ondersteuning, activering en coaching aan burgers, waaronder veel mantelzorgers. Sinds 2003 is Steunpunt Mantelzorg een werkonderdeel van Het Venster.

Gehuisvest in de gemeente Nunspeet

In 1979 begon Het Venster haar werkzaamheden aan de Brinkersweg 3. De eerste verhuizing, in 1982, was – voor enkele maanden – naar een conversatiezaal van De Bunterhoek. In datzelfde jaar kon een voormalig kantoorgebouw van de Rabobank worden betrokken, Dreeslaan 49c.
In 1987 volgde een verhuizing, opnieuw naar De Bunterhoek. De ruimte bleek te klein en de stichting vertrok in 1994 naar De Brem, waarbij steeds kon worden teruggevallen op De Bunterhoek. Door de jaren heen werd ook op andere plaatsen ruimte gehuurd. Activiteiten vonden plaats in De Wheme, het Reformatorisch Vormingscentrum aan de Veldweg en in Oranjehof te Elspeet. Vanaf 1999 was een definitief eigen dienstencentrum een feit en begon Het Venster aan een onstuimige groei. In 2005 en 2012 vonden enkele uitbreidingen van het gebouw plaats.

Copyright 2023 Het Venster Nunspeet

Privacy & cookiesNaar boven