Skip navigation MENU

Stichting Vrienden van Het Venster

Het Venster heeft veel ambities en heeft daarvoor regelmatig te weinig geld. Om die reden is een aparte stichting opgericht: Stichting Vrienden van Het Venster. Deze Vrienden voorzien Het Venster van extra geld, wanneer daar een goede reden voor is. De stichting heeft een eigen bestuur, is geregistreerd als ANBI (aftrekbaar voor de inkomstenbelasting) en organiseert diverse activiteiten.

Activiteiten

Boekenmarkten (soms met kleedjesmarkt), Donateursacties, Oliebollenverkoop, Venstermarkt, Worstverkoop.
Heeft u een leuk idee en/of wilt u actief bijdragen aan een activiteit, meld u dan aan bij Het Venster: (0341) 25 72 42.

Word donateur!

Wilt u het werk van Het Venster steunen? Download hier de machtigingskaart.

Legaat of erfstelling

Heeft u wel eens overwogen om Stichting Vrienden van Het Venster op te nemen in uw testament? U kunt dit doen door middel van een legaat of een erfstelling. Een legaat is een vooraf bepaald bedrag of object van waarde. Met een erfstelling bepaalt u dat Stichting Vrienden van Het Venster, alleen of samen met anderen, erfgenaam van uw nalatenschap wordt. Een testament wordt opgemaakt door een notaris. Omdat Stichting Vrienden van Het Venster een ANBI is, komt uw legaat of nalatenschap volledig terecht bij Het Venster.

Algemene gegevens

Statutair heeft de stichting de naam ‘Stichting Vrienden van Het Venster’.

RSIN:                                   8161.34.091
Adres:                                    Elburgerweg 15, 8071 TA Nunspeet
Bankrekeningnummer:     NL38 RABO 0387 5081 63

Doelstelling

De stichting heeft als enig doel het financieel steunen van Stichting Het Venster. Dit doel kan statutair niet worden gewijzigd.

Beleidsplan

De stichting heeft een bescheiden beleidsplan voor de jaren 2021-2024. Klik hier voor het beleidsplan.

Jaarverslag

Klik hier om het jaarverslag van 2022 te lezen. Klik hier voor het financiële jaarverslag van 2022.

Bestuur

Het bestuur is o.a. bevoegd tot het vaststellen van de jaarbegroting, de jaarrekening en het beleidsplan. Ook het sluiten van overeenkomsten m.b.t. registergoederen en het aangaan van leningen behoort tot zijn bevoegdheden, na overleg met het bestuur van Het Venster. De stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur.

De leden van het bestuur zijn:

Dhr. D.J. Rouvoet, voorzitter
Dhr. J. Kroneman, secretaris
Mw. D. Mooiweer-Witter, penningmeester

Bestuursleden ontvangen voor hun diensten geen beloning.

Copyright 2023 Het Venster Nunspeet

Privacy & cookiesNaar boven