Informatie voor ouders

Jonge mantelzorgers zijn kinderen die zich regelmatig zorgen maken om en/of vaak extra belast zijn met dagelijkse zorgtaken voor één van de (groot)ouders, een broer of zus met een chronische ziekte, verstandelijke of lichamelijke beperking, verslaving of psychische problemen. Uit onderzoek blijkt dat 1 op de 10 kinderen tussen de 4 en 21 jaar opgroeit in een gezin met gezondheidsproblematiek. Het blijkt dat deze kinderen zowel nu als in de toekomst het risico lopen op een verstoorde pubertijd, vervroegde schooluitval, lichamelijke en/of psychische problemen. Tijdige (h)erkenning en ondersteuning is van groot belang om bovenstaande problematiek te voorkomen.

Jonge mantelzorgers of ouders kunnen bij ons terecht voor

 • activiteiten voor jonge mantelzorgers (met als doel: ontspanning, ontmoeting en uitwisseling)
 • individuele ondersteuning van (jonge) mantelzorgers
 • praktische informatie met betrekking tot mantelzorg-gerelateerde problematieken, ondersteuningsmogelijkheden en literatuur(verwijzingen)
 • doorverwijzing naar specifieke vormen van hulp, voor jezelf of iemand in je gezin, zoals naar Centrum voor Jeugd & Gezin, maatschappelijk werk, verslavingszorg, MEE Veluwe, Bureau Jeugdzorg, geestelijke gezondheidszorg, enz.
 • contact met andere (jonge) mantelzorgers die in een vergelijkbare situatie zitten
  informatie over aangepaste weekenden of vakanties voor jonge mantelzorgers en/of hun gezinsleden (die we zelf organiseren of van organisaties waar we contacten mee onderhouden)
 • informatie over hulpverlenings- of dienstverlenende organisaties, omdat je als mantelzorger wel wat hulp kunt gebruiken bij het (mantel)zorgen (bijv. hulp in de huishouding, informatie over persoonsgebonden budget etc.)
 • informatie over de inzet van een vrijwilliger in de thuissituatie om mantelzorgers te ontlasten.

(Jonge) mantelzorgers kunnen ons natuurlijk ook bellen of mailen als ze gewoon even willen laten weten hoe het thuis is en hoe het met ze gaat, dat lucht vaak op!
Download hier de folder voor ouders en professionals.

Hoe herken je een jonge mantelzorger?

Signalen kunnen zijn:

 • vermoeidheid
 • stil en teruggetrokken of
 • druk en agressief
 • gespannen
 • ‘pleasend’ gedrag
 • concentratieproblemen
 • laag zelfbeeld
 • vroeg volwassen
 • lichamelijke klachten
 • vaak te laat of afwezig

Klik hier om de signalenkaart te downloaden.

Wat zijn risico’s voor jonge mantelzorgers? 

 • overbelasting
 • depressiviteit
 • ontwikkelingsproblematiek
 • voortijdig schoolverlaten
 • verslavingsgevaar
 • buitengesloten raken

 

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world