Mantelzorgers voor mensen met dementie

In Nederland lijden op dit moment 230.000 mensen aan dementie. Ruim één miljoen partners, kinderen, vrienden, buren en vrijwilligers zijn betrokken bij de zorg voor een dementerende. Dementie kenmerkt zich door een geleidelijke achteruitgang van het verstandelijk functioneren. Het is een ziekte waarbij meerdere stoornissen centraal staan, maar het meest opvallend is doorgaans het geheugenverlies.

Mantelzorgers van mensen met dementie lopen vaak tegen verschillende zaken aan. Praktisch: “Hoe regel ik (extra) thuiszorg of dagopvang?”, “Wat zijn de mogelijkheden van vrijwilligers?”, “Waar regelen ze warme maaltijden?” Confrontaties en verlieservaringen in de relationele sfeer: “Mijn vader reageert heel anders dan voorheen, het lijkt mijn vader niet meer.” Als ook: “In hoeverre is mijn moeder nog wilsbekwaam en kan ze nog haar eigen beslissingen nemen? Of is er nu een tijd aangebroken dat ik als dochter beslissingen voor haar ga nemen?” Allemaal vragen waar mantelzorgers mee rond kunnen lopen. Vragen die bij het Steunpunt Mantelzorg op tafel mogen komen.

Mantelzorgvriendelijke samenleving

Het gemeentebestuur wil van Gemeente Nunspeet een dementievriendelijke samenleving maken. Om dat te kunnen bereiken, is goede kennis over het ziektebeeld bij allerlei partijen en bij burgers van groot belang. Daarom organiseren de welzijnspartijen diverse informatieavonden over dementie, het signaleren en herkennen van het ziektebeeld en hoe hier mee om te gaan. De bijeenkomsten zijn op de volgende data en locaties:

  • Het Venster: maandagmiddag 10 februari van 14.00 tot 16.30 uur
  • Oranjehof: maandagavond 9 maart van 19.30 uur tot 22.00 uur
  • SWN: dinsdagavond 15 september  van 19.30 tot 22.00 uur
  • WOC de Veluwse Heuvel: dinsdagmiddag 6 oktober van 14.00 tot 16.30 uur

Gespreksgroep dementie

In 2020 wordt er weer een gespreksgroep georganiseerd voor mensen die een partner hebben met dementie. Tijdens deze gespreksgroep wordt er door een arts informatie gegeven over het ziektebeeld en wordt door een Wmo-consulent uitleg gegeven over de begeleidingsmogelijkheden. Verder worden er door middel van gesprek en oefeningen met elkaar diverse thema’s gedeeld waar partners van mensen met dementie mee te maken krijgen. De gespreksgroep wordt begeleid door Judith Lutgerink van Stichting Welzijn Nunspeet en door Harmke Drost van Steunpunt Mantelzorg. Praktische informatie met betrekking tot de gespreksgroep:

  • Gespreksgroep                 6 bijeenkomsten van 2 uur op vrijdagochtend
  • Tijd:                                   10.00-12.00 uur
  • Data:                                  nog nader te bepalen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Steunpunt
  • Kosten:                              € 2,- per bijeenkomst voor koffie of thee
  • Locatie:                              Steunpunt Mantelzorg, Elburgerweg 15, 8071 TA, Nunspeet
  • Voor meer informatie of voor aanmelding kunt u contact leggen met Judith Lutgerink, Stichting Welzijn Nunspeet, (0341) 252020 of per mail: judith@welzijnnunspeet.nl Of met Harmke Drost, Steunpunt Mantelzorg, (0341) 257242 of per mail: h.drost@hetvenster-nunspeet.nl

Alzheimer Trefpunt

Nederland telt meer dan 180 Alzheimer Cafés. Ook in Nunspeet wordt er maandelijks een Alzheimer Trefpunt gehouden. Het Alzheimer Trefpunt is een informele bijeenkomst voor mensen met dementie, hun naasten en belangstellenden. De maandelijkse bijeenkomsten starten meestal met een inleiding door een deskundige of de vertoning van een film, waarna de bezoekers ideeën, informatie en ervaringen kunnen uitwisselen.
Het Alzheimer Trefpunt Nunspeet wordt op de 4e maandagavond van de maand (behalve juli, augustus en december) gehouden in de Veluvine Nunspeet, F.A. Molijnlaan 186, 8071 AK Nunspeet. Tijd: 20:00 – 22:00 uur, inloop vanaf 19:30 uur. Klik hier voor het programma voor de komende maanden.

Links

www.alzheimer-nederland.nl
www.dementienoordwestveluwe.nl

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world