Mantelzorgers voor mensen met dementie

In Nederland lijden op dit moment 230.000 mensen aan dementie. Ruim één miljoen partners, kinderen, vrienden, buren en vrijwilligers zijn betrokken bij de zorg voor een dementerende. Dementie kenmerkt zich door een geleidelijke achteruitgang van het verstandelijk functioneren. Het is een ziekte waarbij meerdere stoornissen centraal staan, maar het meest opvallend is doorgaans het geheugenverlies.

Mantelzorgers van mensen met dementie lopen vaak tegen verschillende zaken aan. Praktisch: “Hoe regel ik (extra) thuiszorg of dagopvang?”, “Wat zijn de mogelijkheden van vrijwilligers?”, “Waar regelen ze warme maaltijden?” Confrontaties en verlieservaringen in de relationele sfeer: “Mijn vader reageert heel anders dan voorheen, het lijkt mijn vader niet meer.” Als ook: “In hoeverre is mijn moeder nog wilsbekwaam en kan ze nog haar eigen beslissingen nemen? Of is er nu een tijd aangebroken dat ik als dochter beslissingen voor haar ga nemen?” Allemaal vragen waar mantelzorgers mee rond kunnen lopen. Vragen die bij het Steunpunt Mantelzorg op tafel mogen komen.

Alzheimer Trefpunt

Nederland telt meer dan 180 Alzheimer Cafés. Ook in Nunspeet wordt er maandelijks een Alzheimer Trefpunt gehouden. Het Alzheimer Trefpunt is een informele bijeenkomst voor mensen met dementie, hun naasten en belangstellenden. De maandelijkse bijeenkomsten starten meestal met een inleiding door een deskundige of de vertoning van een film, waarna de bezoekers ideeën, informatie en ervaringen kunnen uitwisselen.
Het Alzheimer Trefpunt Nunspeet wordt op de 4e maandagavond van de maand (behalve juli, augustus en december) gehouden in de Veluvine Nunspeet, F.A. Molijnlaan 186, 8071 AK Nunspeet. Tijd: 20:00 – 22:00 uur, inloop vanaf 19:30 uur. Klik hier voor het programma voor de komende maanden.

Links

www.alzheimer-nederland.nl
www.dementienoordwestveluwe.nl

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world