Mantelzorgers voor mensen met NAH

Wat is niet-aangeboren hersenletsel?

Niet-aangeboren hersenletsel is een beschadiging aan de hersenen die iemand tijdens zijn leven oploopt als gevolg van een beroerte, ongeluk, hartstilstand of hersenaandoening. Het belangrijkste kenmerk van hersenletsel is de zogenaamde ‘breuk in de levenslijn’. Mensen ervaren hun leven vaak als in tweeën gedeeld: een leven vóór en een leven na het hersenletsel. Mensen met hersenletsel krijgen te maken met verwerkingsproblematiek en moeten hun leven opnieuw en anders vormgeven.

Oorzaken van niet-aangeboren hersenletsel
Bij niet-aangeboren hersenletsel wordt onderscheid gemaakt tussen traumatisch en niet-traumatisch hersenletsel. Traumatisch hersenletsel is letsel door een oorzaak van buiten af, zoals een ongeval of een klap op het hoofd. Niet-traumatisch hersenletsel ontstaat van binnenuit, bijvoorbeeld door een herseninfarct of zuurstoftekort.

Gevolgen van niet-aangeboren hersenletsel
In Nederland wonen maar liefst zo’n 650.000 mensen die beperkingen ervaren als gevolg van niet-aangeboren hersenletsel. In dit getal zijn niet partner en/of kinderen meegenomen. Ook voor hen verandert er veel. Ze hebben opeens te maken met iemand die door het hersenletsel minder kan. Wat direct opvalt voor de omgeving zijn de lichamelijke, functionele beperkingen zoals gedeeltelijke verlamming, verlies van spierkracht, epilepsie of moeite met praten.

De ‘onzichtbare gevolgen’ worden vaak pas na enige tijd duidelijk. Wanneer iemand bijvoorbeeld sneller geïrriteerd is, minder plezier heeft in het leven, angstiger is of minder initiatief neemt, is meestal niet direct duidelijk dat dit het gevolg is van hersenletsel. Het zijn juist deze minder zichtbare gevolgen die zorgen voor onverwachte problemen voor de persoon zelf en voor naasten. De gevolgen spelen een rol op alle levensgebieden: privé, werk, vrije tijd en toekomstperspectief.

Deze veranderingen en gevolgen kunnen veel vragen oproepen bij mantelzorgers. Vragen die bij het Steunpunt Mantelzorg op tafel mogen komen!

(bron www.hersenz.nl)

Cursus omgaan met Niet Aangeboren Hersenletsel

Voor familie en naasten die zorgen voor iemand met niet aangeboren hersenletsel

“Hoe kan ik nu het best met Daan omgaan?” “Waarom doet Kim ineens zo raar?” “Hoe kan ik de zorg voor Marije beter volhouden?” Het zijn een paar van de vragen die regelmatig aan de professionals van Ziekenhuis St. Jansdal, Interakt Contour, Zozijn, Steunpunt Mantelzorg Nunspeet, NAH Gelderland en MEE Veluwe worden gesteld. In zes bijeenkomsten delen de organisaties hun kennis met familie en naasten van mensen met niet aangeboren hersenletsel.

De cursus

Tijdens de cursus, die start op dinsdagavond 4 februari 2020, delen deskundigen op het gebied van Niet Aangeboren Hersenletsel hun kennis en ervaring met de deelnemers. Met een uitleg over de rol van hersenen in ons gedrag wordt een inkijkje in de problematiek gegeven. Ook de verandering van gedrag en het effect daarvan op het gezinsleven wordt besproken. Op een praktische wijze wordt er advies gegeven over de omgang, de beschikbare hulp en de manieren om als verzorgende zelf het hoofd boven water te houden. De groepsgrootte is maximaal 14 personen, zodat er ruim de gelegenheid is om ervaringen uit te wisselen en vragen te stellen. Deelname is gratis.

Meer informatie en aanmelden

De bijeenkomsten vinden plaats op 4 februari. 18 februari, 3 maart, 17 maart, 31 maart en 14 april van 19.30 tot 21.30 uur bij het Steunpunt Mantelzorg in dienstencentrum Het Venster aan de Elburgerweg 15 in Nunspeet. Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met mantelzorgconsulent Lenie Draaijer via e-mail l.draaijer@hetvenster-nunspeet.nl of telefonisch via 0341-257242. Klik hier voor de flyer.

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world