Nieuws van Welzijn op Recept

De website van het project Welzijn op Recept is in de lucht! www.welzijnopreceptnunspeet.nl

Deze website is bedoeld voor alle burgers van Nunspeet die zich herkennen in het beeld: niet lekker in je vel zitten. Je voelt allerlei lichamelijke klachtjes, maar eigenlijk is er lichamelijk geen duidelijke oorzaak voor. In plaats van medicijnen of gesprekken kan de welzijnscoach wellicht uitkomst bieden. Samen onderzoeken we wat de klachten aangeven, of er een spanningsbron is en wat de onderliggende behoefte is. Samen kijken we hoe we meer kleur kunnen geven aan het leven van alledag.

De huisarts of de POH kan u of jou doorsturen naar Welzijn op Recept. Kijk op de website voor meer informatie hierover.

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world