Zorgplein De Enk

Zorgplein De Enk

Zorgplein De Enk biedt plaats aan huisartsen, Stimenz (Maatschappelijk Werk), Icare thuiszorg, fysiotherapeuten en sportartsen, Cesar- en Mensendieck-therapeuten, een apotheek, een logopedist, MEE Veluwe, SGJ, Diëtheek ‘Gezond in voeding’ e.a.
Ook Het Venster heeft kantoorruimte in gebruik.

Het doel van Zorgplein De Enk is om goede zorg- en dienstverlening te leveren aan de burgers van Nunspeet. Door de onderlinge korte lijnen, kunnen de aanbieders van zorg en welzijn hun hulpverlening beter op elkaar afstemmen.

Spreekuur

Elke maandag- en vrijdag morgen wordt er door Het Venster en het Steunpunt Mantelzorg, van 9.00 – 10.30 uur spreekuur gehouden in De Enk. Burgers, waaronder mantelzorgers, kunnen zonder afspraak binnen lopen met vragen over bijvoorbeeld het regelen van vervangende zorg, hulp bij invullen van formulieren of voor het maken van een afspraak voor een (uitgebreider) gesprek.

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world