Helpende hand

Het Venster steekt graag een helpende hand uit bij klussen of andere benodigde hulp.

Klussendienst

Een klein (technisch) probleem is snel verholpen. Bij Het Venster wordt daar de hand niet voor omgedraaid.

Medewerkers van de klussendienst doen kleine klusjes van maximaal één uur in en om het huis. Bij kleine klusjes kan gedacht worden aan het ophangen/vastzetten van dingen, lampen verwisselen, het repareren van een lekkende kraan, het sneeuw- of bladvrij maken van de paden rondom het huis, enzovoort.

Voor de klussendienst wordt per aanvraag een eigen bijdrage gevraagd van € 6,- (voor een tuinklus € 7,50).

Hulpdienst

Bij zelfstandig wonen loopt iedereen weleens tegen grenzen aan. Sommige handelingen, die eerder probleemloos werden uitgevoerd, gaan niet meer. Bij Het Venster staan medewerkers klaar om te helpen zoals bij vervoer, al dan niet met begeleiding, naar bijvoorbeeld een huisarts of ziekenhuis. Maar ook hulp bij het doen van boodschappen, het halen van medicijnen, wandelen, bibliotheekboeken ruilen en zoveel andere handelingen.

Coördinator Hulpdienst aan het woord: ‘via de thuiszorg kwam een vraag binnen of een ouder echtpaar skypen geleerd kon worden. Een van hun kinderen woont in het buitenland en zij misten heel erg het contact. Met hulp van een vrijwilliger is dit gelukt. Waarop de vrouw riep “nu lijkt het wel of ik er zelf ben geweest, ik kon zo even binnen kijken waar mijn zoon woont”.

Voor de hulpdienst wordt een bijdrage in de vervoerskosten van € 0,30 per gereden kilometer gevraagd. De bijdrage wordt betaald aan de medewerker die de dienst thuis levert.

Aanvragen

Aanvragen voor de hulp- en klussendienst kunnen elke werkdag van 9.00-10.00 uur telefonisch worden gedaan of 24 uur per dag door middel van het contactformulier.

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world