Skip navigation MENU

Welzijn op recept

Een Welzijn op Recept wordt door de huisarts of praktijkondersteuner meegegeven aan mensen die niet lekker in hun vel zitten en regelmatig in de wachtkamer zitten. Mensen hebben klachten die veroorzaakt worden door spanning of stress, of onderliggende problemen. Voor hen kan, in plaats van medicijnen of psychologische hulp, op het gebied van welzijn een oplossing gevonden worden. Meer kleur in de dag, meer afleiding, meer positieve energie opdoen is het doel. Kortom: het bevorderen van het welbevinden en veerkracht. Neem voor meer uitleg een kijkje op de website www.welzijnopreceptnunspeet.nl.

Tijdens een coaching traject van Welzijn op Recept wordt van de methode Positieve Gezondheid (www.iph.nl) gebruik gemaakt. De insteek is om te kijken naar wat iemand nog wel kan in plaats van wat iemand niet kan of wil. Waar wordt iemand blij van? Waar krijgt iemand energie van? Wat vind je belangrijk in je leven? Welke verlangens en behoeften heb je? Welke stap zou je willen en kunnen zetten? Nadat dit duidelijk is gaan we op zoek naar oplossingen en manieren om dit in gang te zetten. Iemand kan gekoppeld worden aan een maatje om samen leuken dingen te gaan doen, iemand kan deelnemen aan een multiculturele activiteit, iemand kan vrijwilligerswerk gaan doen. Dit zijn voorbeelden van uitkomsten van zo’n traject met een welzijnscoach. De coach ondersteunt bij het zetten van de eerste stap in een nieuwe richting.

Copyright 2023 Het Venster Nunspeet

Privacy & cookiesNaar boven