Risico’s voor jonge mantelzorgers

Wat zijn risico’s voor jonge mantelzorgers?

Risico’s voor jonge mantelzorgers
– overbelasting
– depressiviteit
– ontwikkelingsproblematiek
– voortijdig schoolverlaten
– verslavingsgevaar
– buitengesloten raken