Skip navigation MENU

Over ons

Doelstelling en visie

Het Venster is een betrouwbare partner voor elke inwoner in de gemeente Nunspeet. Professioneel opgeleide medewerkers en vrijwillige medewerkers staan klaar om uw én jouw welzijn waar dat maar mogelijk is te bevorderen. Bij Het Venster werken wij vraaggericht en steunbiedend. We zijn ‘thuis-breed’ actief en doen het samen… Samen met de burgers en samen met andere organisaties. We doen dat vanuit onze passie: voor God en voor de mensen! Ieder doet er toe en verdient een respectvolle bejegening! Daarom werken we graag pro-actief en enthousiast.

Vensters open naar de toekomst

Stichting Het Venster werd in 1979 opgericht op initiatief van enkele lokale kerken. In 1999 opende de stichting haar eigen dienstencentrum, aan de Elburgerweg 15 in Nunspeet. Vanuit dit gebouw wordt nog altijd het welzijnswerk van Het Venster gecoördineerd.

In het dienstencentrum worden allerlei activiteiten georganiseerd en maaltijden verzorgd. Ook biedt het centrum plaats aan diverse groepen en externe organisaties. Het Venster heeft ruim 400 vrijwilligers en 15 betaalde krachten (o.a. maatschappelijk werkers en activiteitenbegeleiders).
Het Venster biedt vooral ondersteuning, activering en coaching aan burgers, waaronder veel mantelzorgers. Sinds 2003 valt Steunpunt Mantelzorg (vanaf maart 2023 Mantelzorgcentrum Nunspeet) onder de verantwoordelijkheid van Het Venster.

Beleidsplan

Het Venster heeft een nieuw beleidsplan voor de jaren 2023-2026. Klik hier om een samenvatting te lezen.

Verantwoording Welzijnsplan en Jaarverslag 2022

Benieuwd naar de cijfers en het verhaal van Het Venster van 2022? Bekijk dan ons jaarverslag en ons financiële verslag.

ANBI

Het Venster staat statutair bekend als Stichting voor Protestants Christelijk Welzijnswerk Het Venster. Het Venster is door de overheid aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een ANBI kan gebruik maken van bepaalde belastingvoordelen bij een erfenis, schenkingen, giften en de energiebelasting. De overheid ziet er op toe dat een ANBI transparant verantwoording aflegt aan de overheid en aan de samenleving. Zo weet een burger waar een gift concreet aan wordt besteed.

De betaalde medewerkers van Het Venster ontvangen een salaris volgens de CAO-SOCIAAL WERK (welzijn en maatschappelijke dienstverlening). Vrijwillige medewerkers ontvangen een onkostenvergoeding volgens een vastgesteld protocol.
Bestuursleden ontvangen voor hun diensten geen vergoeding.

Copyright 2023 Het Venster Nunspeet

Privacy & cookiesNaar boven