Skip navigation MENU

Probleem of klacht?

Probleem of klacht

Het Venster heeft het welbevinden (het geluk) van anderen op het oog en de organisatie wil een veilige plek zijn voor iedereen die met de organisatie te maken heeft. Daarom keuren we uiteraard ongewenst gedrag af. Kwaliteit van de geboden diensten en activiteiten staat bij ons hoog op de agenda. Toch kan het gebeuren dat iemand een klacht heeft of zich onheus bejegend voelt. Het Venster ziet graag dat dit wordt gemeld. Samen kan dan worden nagegaan hoe de situatie is ontstaan en hoe deze in het vervolg voorkomen kan worden. Naast een onafhankelijke klachtencommissie, heeft Het Venster twee vertrouwenspersonen.

Vertrouwenspersoon

Bij de vertrouwenspersoon kun je terecht met klachten over ongewenst gedrag, maar ook met vragen die je liever niet deelt met anderen. Klik hier voor de folder met meer informatie over de vertrouwenspersonen.

Klachtencommissie

Wanneer u een klacht wilt indienen, kunt u terecht bij de klachtencommissie. Om zoveel mogelijk recht te doen aan degene die de melding doet en aan degene(n) die vanuit Het Venster daarbij betrokken is/(zijn), is er een onafhankelijke externe commissie ingesteld. Meer informatie hierover is te vinden in de folder. Daarin is ook een klachtenformulier opgenomen. Klik hier voor de folder. Wie een klacht wil indienen, kan ook contact opnemen met één van de onderstaande leden:

Dhr. W.G. Balfoort:                               (0525) 65 23 19
Mw. W.G. van Haaften-van Harten:  (0341) 41 96 06
Dhr. W. Meijering:                                 06 23 49 02 77

Copyright 2023 Het Venster Nunspeet

Privacy & cookiesNaar boven