Bestuur

Het Venster staat onder leiding van en wordt vertegenwoordigd door de directeur, de heer J.E. (John) Hoving.

Het bestuur heeft een toezichthoudende functie en stelt onder andere jaarlijks de begroting, de jaarrekening en het beleidsplan vast.

Van het bestuur van Stichting Het Venster maken deel uit:

Mw. G. van Barneveld-Bouw (penningmeester)
Mw. E. Bos-van den Berg
Mw. E. van den Brink-Peltjes
Dhr. J. de Bruin
Dhr. G.P. Brussee
Dhr. D. Kloosterman (voorzitter)
Mw. H.N. Knol
Dhr. J.M. Kuijlenburg
Dhr. E.M. van der Zon

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world